İlçemiz, coğrafi konumu, ulaşım avantajı ve pazarlara yakınlığı ile önemli bir yerdedir. İlçe ekonomisinde tarım önemli bir yer tutmaktadır. Gerek sebzecilik, gerek sanayi hammaddesi tarımsal ürün, gerekse hayvancılık oldukça ileri düzeydedir.Bulunduğu coğrafi konum itibariyle, son yıllarda yapılan sanayi yatırımları ile ilçemiz aynı zamanda sanayi yönünden de gelişen kent görünümünü almıştır. Yöremiz, son yıllarda aşırı şekilde göç almaktadır. Bu da beraberinde ekonomideki genel şartlarla birlikte değerlendirildiğinde istihdam açığını, dolayısıyla işsizliği aşırı boyuta çıkarmaktadır.İlçemizde mevcut Pancar Organize Sanayi Bölgesinin 128,5 hektarlık alanın birinci etabı olarak 95 hektarlık bölümün tüm imar, altyapı hizmetleri ile ilgili projelendirmeleri ve uygulamaları tamamlanmıştır. İkinci etap olan 33,5 hektarlık kısmının Kamulaştırma çalışmaları 2013 yılı ikinci çeyreği itibariyle tamamlanmış olup, bu bölüme ait imar ve altyapı hizmetleri ile ilgili projelendirme işleri tamamlanmış olup, altyapı çalışmalarında sona gelinmiştir. Torbalı Organize Bölgesinde ilk etapta yaklaşık 685.000m2 olarak onaylanan proje doğrultusunda; Arazilerin Kamulaştırma işlemleri bitirilmiş olup, imar planı Bakanlıkça onaylanmıştır.  Altyapı inşaatı tamamlanmıştır. 2014 yılında 9 firmanın yapı ruhsatı müracaatı alınmış. 9 firmadan 6’sı inşaatlara başlamıştır.2015 yılında 6 firmadan 2 firma deneme üretimine başlamıştır. Diğer 4 firmanın inşaat tamamlamasını takiben 2016 yılında üretime geçmesi beklenmektedir.2017 yılı içerisinde Bölgenin ½ sinin fabrika inşaatı tamamlanarak faaliyete geçeceği tahmin edilmektedir.