İZMİR DEFTERDARLIĞI TORBALI MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi
1- Konusuna göre;
  1. İlgili idarenin yazısı
  2. Mahkeme kararı
  3. İdari para cezası karar tutanağı
  4. Ecrimisil İhbarnamesi
  5. İlgilinin beyanı
15 DAKİKA
2
Adli Teminat İşlemleri
 
1- Tahsilinde; Mahkeme Kararı
2- İadesinde;
  1. Mahkeme Kararı
  2. Alındı aslı
  3. Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi veya vekaletname
15 DAKİKA
3
Teminat Alınması
 
1- İhaleyi yapan kurumun yazısı
2- Teminat olarak kabul edilecek değerler
15 DAKİKA
 
4
Kesin Teminat İadesi
1- İhaleyi yapan kurumun ilişiksiz yazısı
2- Alındı Belgesi
3- SGK ilişiksizlik belgesi
4- İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge
5- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi veya vekaletname
45 DAKİKA
 
 
5
 
 
Geçici Teminat İadesi
 
1- İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı
2- Alındı belgesi
3- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi veya vekaletname
45 DAKİKA
6
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler
1- Alındı belgesi
2- İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı
3- İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi veya vekaletname.
1 SAAT
7
Mahsup Belgesi Niteliğinde Muhasebe İşlem Fişi Verilmesi
Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe
10 DAKİKA
8
Emanet İade İşlemleri
1- İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe
2- Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)
3- Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi veya vekaletname.
30 DAKİKA
9
Kaybedilen Alındı Belgeleri İçin Tasdikli Suret Verilmesi
1- Dilekçe
2- Gerekli hallerde gazete ilanı
1 SAAT
 
             
              Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
İlk Müracaat Yeri                       : Torbalı Malmüdürlüğü                                      İkinci Müracaat Yeri                   : Torbalı Kaymakamlığı                         
İsim                                          : Hüseyin DEMİR                                             İsim                                         : Kadir Sertel OTCU         
Unvan                                       : Malmüdürü                                                    Unvan                                      : Torbalı Kaymakamı                         
Adres                                        : Torbalı Hükümet Konağı Kat:3                         Adres                                       : Torbalı Hükümet Konağı Kat:2         

Tel.                                                         : 856 12 74                                                                          Tel.                                                               : 856 10 10

Faks                                        : 856 25 01                                                       Faks                                            : 856 16 60
e-posta                              : hdemir2@muhasebat.gov.tr                                 e-posta                                         :torbali.kaymakamlik@hotmail.com