31.01.2017 tarihinde açıklanan ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) sonuçlarına göre İlçemiz nüfusu 164.981’dirr. İlçemizde yaşayan erkek nüfus sayısı 83.417, kadın nüfusu ise 81.564’tür.