Torbalı İlçe genelinde Sağlık Hizmetleri; 1 İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1 Toplum Sağlığı Merkezi, 9 Sağlık evi, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 16 Aile Sağlığı Merkezi, 2 112 AYKİ. ve 100 yataklı Devlet Hastanesi tarafından yürütülmektedir. 1. ve 2. Basamak sağlık kuruluşlarında 49 Uzman Hekim, 60 Pratisyen Hekim, 17 Diş Tabibi, 1 Eczacı, 85 Sağlık Teknisyeni, 17 Sağlık Memuru, 97 Hemşire, 75 Ebe ve 70 diğer sağlık hizmetleri personeli görev yapmaktadır.Devlet Hastanemize Özgörkey Gıda Ürünleri Sanayii ve Ticaret AŞ. Tarafından bağışlanan toplam 6 diyaliz makinesi ile hizmet verilmektedir.Hastane tarafından 2016 yılı (1.dönem) içerisinde 258 büyük ameliyat, 626 orta ameliyat, 956 küçük ameliyat olmak üzere, toplam 1840 ameliyat gerçekleşmiştir. 2016 yılı (1. Dönem) içerisinde normal doğum 339, sezaryen ile doğum 194 olmak üzere, toplam 533 doğum olmuştur.Hastane tarafından gerçekleştirilen 2016 yılı (1.dönem) içerisinde toplam poliklinik sayısı 305768 Acil Poliklinik sayısı ise 86300’dür. Yatak işgal oranı %64,3 olup, ölen hasta sayısı 79’dur. Ortalama yatış günü 2-9 gündür.