İlçemiz, tarım yöresi özelliği göstermesi ile birlikte sanayileşmenin başlangıcı yaklaşık 20 yıl öncesine dayanmakta, bu gün ise sanayinin hızla geliştiğini gözlemleyebilmekteyiz. Yöremiz, önemli endüstri hammaddelerine sahiptir. Yetiştirilen pamuk, tütün, zeytin gibi çeşitli tarım ürünleri dokuma, sigara ve yağ endüstrisinin kurulmasını ve gelişmesini beraberinde getirmiştir. Tahıl, sebze, meyve üretimi ile potansiyel üretim alanları besin endüstrisi için yeni alanlar yaratacak düzeydedir.Yörede işletilen mermer, perlit, demir, zımpara taşı ve tuğla toprağı önemli endüstri hammaddelerini oluşturmaktadır.İlçemiz, coğrafi konumu itibariyle hava ve deniz limanlarına yakınlığı, kara ve demiryolu ulaşımın rahat yapılabildiği merkezi bir konumdadır. Bu konumu itibariyle sanayici için cazibe merkezidir. Aynı zamanda yörenin tarım ve sanayideki artı değerleri potansiyel iş gücüne bağlı olarak dışarıdan göçü hızlandırmıştır.İlçemizde toplam 7 ayrı sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitesi mevcuttur. Belediyelerin bu bölgelerde sanayi tesislerine yer ayırmaları ile birlikte sanayileşme çarpık bir gelişim göstermiş olup; verimli tarım arazileri üzerinde yapılaşmalar beraberinde çevre, altyapı ve ruhsata bağlı hukuki problemleri (arıtma tesisleri eksikliği, emisyon, deşarj, ÇED vb) getirmiştir.İlçemizde irili ufaklı üretim tesisi ve fabrika sayısı 650 civarındadır. İlçemizin hava ve deniz limanlarına yakınlığı, kara ve demiryolu ulaşım ağı üzerinde olması sebebiyle önümüzdeki yıllarda fabrika sayılarının ve üretim tesislerinin artacağı değerlendirilmektedir.İstihdamı arttırmak, ihracatı geliştirmek, dolayısıyla ekonomiyi canlandırmak ve çarpık sanayileşmeyi ortadan kaldırmak amacıyla yöremizde Yeniköy civarında TORBALI OSB, Pancar Beldesinde ise İZMİR PANCAR OSB bulunmaktadır.Torbalı OSB 260 Hektarlık alanda kurulması önerilmiş olup, ilk etapta 66 Hektarlık bir bölümü tescil edilmiş ve kuruluş çalışmaları bu yönde devam etmiştir. Bölgede 347.730,52 m²lik sanayi parseli üretilmiş ve 5.000 m² ile 25,000 m² arasında değişen büyüklüklerde 43 sanayi parseli oluşturulmuştur.