HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
                                                                                                           M.ENVER ŞENERDEM TORBALI DEVLET HASTANESİ
                                                         HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra No
Sunulan Hizmetin Adı
Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi
(En Geç)
 
1-
Hekim Seçme    
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Seçilen Hekim İsmi
 5Dk.
 
 
 
 
2-
Poliklinik Muayene    
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yeşil Kartlılardan Onaylı Karne
3-Çalışan SGK’lılardan Vizite Kâğıdı
Tahmini saatten sonra 90 dk
 
3-
Hasta Yatışı    
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hasta Dosyası (Varsa)
10Dk.
 
4-
Sağlık Kurulu     
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe, 3- 2 Adet Fotoğraf,
4-Ücret Ödendi Makbuzu
10 Gün
 
 
 
 
 
5-
 
 
 
 
Sağlık Kurulu Rapor  Rapor Düzenlenmesi
Özel Eğitimden Yararlanacak Hastalar için  
Talep dilekçesi(18 yaş altı için Anne-Baba veya vasisi tarafından verilecek ve kimlik ibraz edilecek, boşanmış anne ve babaların soyadları tutmadığından velayeti alan kişinin başvurusu gerekir.)  T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Önceden alınan özürlü sağlık kurul raporu, Rehberlik Araştırma Merkezinin vermiş olduğu rapor süresini belirten değerlendirme raporu, Özel eğitim aldığı merkez tarafından düzenlenmiş Gelişim Faaliyet Raporu
10 Gün
6-
Sağlık Kurulu İşlemleri Tüpligasyonu Heyeti(3’lü Heyet)                                                           
Talep dilekçesi,  4 Adet Fotoğraf (son Altı Ay)T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi
10 Gün
 
 
 
 
 
 
7-
Sağlık Kurulu İşlemleri Kurul Raporunun Düzenlenmesi(2022 Sayılı)                       
2022 sayılı yasadan faydalanmak için; İkamet ettiği adresin bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğünden Hastanemize yazılmış üst yazı,  T.C. Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)  kimlik fotokopisi, Gelir vergisinden muaflık için; Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğünden alınacak üst yazı, 5 adet fotoğraf(son altı aylık),, T.C Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)  kimlik fotokopisi     
18 Gün
8-
Sağlık Kurulu İşlemleri Kurul Raporunun Düzenlenmesi(Dilekçe İle)                        
Talep dilekçesi,  T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi
10 Gün
 
9-
 
Sağlık Kurulu İşlemleri İşe giriş, Durum bildirir, Silahlı-Silahsız özel güvenlikler ve Silah ruhsatı raporlarının düzenlenmesi                          
Talep dilekçesi,  T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Vezne makbuzu
10 Gün
 
    10-
Saglık Kurulu İşlemleri İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi
İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği rapor kâğıdı,  T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, hizmet akdi ile çalışanlar için vizite kâğıdı fotokopisi, çekilen röntgen filmleri
1 Gün
 
 
11-
Saglık Kurulu İşlemleriMalzeme raporları ve İşitme cihazı raporlarının düzenlenmesi                 
T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Solunum fonksiyon testi, Çekilen filmler, Akciğer kan gazı ve yapılan tetkik ve tahliller
1 Gün
 
12-
Saglık Kurulu İşlemleriYaş tashihi ve adli vakalar için rapor düzenlenmesi                                       
Mahkemeden alınan üst yazı, 4 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi,
1 gün
 
13-
Laboratuar Tetkikleri   
 
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
Aynı Gün 14:30
14 
 Laboratuar Dış Tetkik
 Dış tetkikleri
7 Gün
 
 
15-
Lab tetkikleri Hormon Tetkikleri 
Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu
Aynı Gün 14:30
 
 
16-
Lab tetkikleri Kültür Tetkikleri   
Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu
3 Gün
 
17-
Lab tetkikleri Portör Muayenesi   
Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu
3 Gün
 
 
18-
Lab  Tek Eliza
Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu
1 Gün
 
 
19-
E Laboratuvar sonuç alma
İnternet girişi, T.C.Kimlik numarası
10 dk.
 
20-
Röntgen Çekimi   
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
1-2 saat
 
21-
Sistoskopi yapılması   
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.)
2 Gün
 
 
22-
Elektrokardiografi   
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
1-2 saat
 
23-
Radyoloji tetkikleri Kemik Dansiometrisi 
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
1 Gün
 
24
EFOR Testi Yapılması
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
1 gün
 
25-
EKO Testi Yapılması)
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
1 Gün
 
26-
Renkli Dopler Testi  
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
2 Gün
 
27-
EEG çekilmesi    
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
3 gün
 
28-
Ritim holter     
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
2 gün
 
29-
Ambulantva tansiyon holter  
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
2 gün
 30-
Bilgisayarlı Tomografi(acil servis) 
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
30 dk
 
31-
EMG çekimi       
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
Teknik Arıza Haricinde 1 Gün
 
32-
Odyogram         
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
1Gün
 
33-
 
Odyogram tuhumpanogram ayrıcı tanı testleri, reflex
                                                      
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
1 Gün
 
34-
Sadece tıhımpanogram ve reflex     
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
1 Gün
 
35-
Ayrıcı tanı testleri                         
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
1 Gün
36-
Meme USG
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
3 Gün
37-
IVP
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
10 Gün
     38-
BERA
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
1 Gün
 
39-
Yenidoğan İşitme Taraması  
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
1 Gün
 
40-
Ultrasonografik Tetkikler   
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
1 Gün
 
41-
Mamografi  
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
1 Gün
 
42-
Solunum Fonksiyon Test  
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
1 -2 Saat
 
43-
Bilgisayarlı Tomografiler (BT)     
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
7 Gün
 
44-
Manyetik Rezonans Görüntüleme(MR)      
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi
5 Gün
 
45-
Patolojik Tetkikler         
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi,
1 Hafta
 
46-
Diyaliz Hizmeti             
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hasta adına düzenlenmiş sağlık kurulu raporu 3- Yeşil kartlı hastalar için fotoğraflı ön yüz fotokopisi
4 Saat
 
47-
Ameliyat Planı ve Gerçekleştirilmesi
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
5 Gün
 
48-
A3 grubu Ameliyatlar 
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
3 Gün
 
49-
 
B grubu Ameliyatlar  
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
5 Gün
 
50- 
 
C grubu Ameliyatlar 
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
3 Gün
 
51-
D grubu Ameliyatlar 
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
1 -2 Gün
 
 
52-
E grubu Ameliyatlar 
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
1-2 Gün
 
 
53-
Günübirlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
1 saat
 
54-
Epikriz Raporu
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe
1 Gün
 
55-
Ameliyat Raporu
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe
1 Gün
 
56-
Hasta Hakları Başvurusu        
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Başvuru Formu
30 Dk.
 
 
57-
Şikâyet başvurusuna cevap verilmesi  
Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren),
10 Gün
 
58-
 
 
Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi 
Savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi,(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı), T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,
3  Gün
 
59-
Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi
Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren) veya elektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru
15 Gün
 
60-
Sürekli İlaç Kullanım Raporu Günlük      
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri(Gerekirse), 3-Hekim İstemi
1 Gün
 
 
61-
Evrak İşlemleri       
Dilekçe
1Hafta
 
 
k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
 
 
 
 
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
Adı Soyadı
:
Dr.Yeşim EREN
Adı Soyadı
:
Op.Dr.Şenol TOPÇU
Ünvan
:
Başhekim Yardımcısı
Ünvan
:
Başhekim
Adres
:
M.Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi
Adres
:
M.Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi
Tel
:
0232 856 16 72-1122
Tel
:
0232 856 16 72-1121
Faks
:
0232 856 25 10
Faks
:
0232 856 25 10
e-Posta
:
e-Posta
: