Torbalı Tapu Sicil Müdürlüğü

 

 

Tapu Müdürü

 

                       Mehmet Akif GÜÇLÜKOL


Yerleşim Durumu


: Torbalı Hükümet Konağı

 

Personel Durumu

: 1 Müdür, 2 MüdürYardımcısı, 1 Arşiv memuru, 3 geçici personel, 1 yardımcı hizmetli, 13 Bilgisayar işletmen memuru

 

Faaliyet Alanı

: Torbalı sınırları dâhilinde tüm tapu ile ilgili işlemleri yürütmek

 

Bağlı Kuruluşlar

: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü

 

İletişim

 

Müdür

: 0 232 280 20 64

Santral

: 0 232 280 20 64

Bilgi İşlem

: -

Faks

: 0232 856 16 29

Adres

: Torbalı Hükümet Konağı Torbalı / İZMİR

e-posta

: -

 

 

 

Torbalı Tapu Sicil Müdürlüğü Personeli


Osman DEMİRCİ (Müdür Yardımcısı)Şaban KUMRU (Müdür Yardımcısı)


Şenay ŞENTÜRK (Bilgisayar İşletmeni)Tamer OKULDAŞ (Bilgisayar İşletmeni)


Selda GÜNGÖR (Bilgisayar İşletmeni)Ozan HOŞKÜR (Bilgisayar İşletmeni)


Ayşe ERGEN (Bilgisayar İşletmeni)Coşkun ARAS (Bilgisayar İşletmeni)


Cemil Bülent TUĞRUL (Bilgisayar İşletmeni)Murat AKÇAY (Yardımcı Hizmetli)